Hướng dẫn cài đặt phần mềm CNs 3.2

Khuyến cáo: Đóng tất cả các chương trình để quá trình cài đặt được thuận lợi, sau khi cài đặt xong cần khởi động lại máy tính! Và đảm bảo rằng máy bạn không có Virus

1. Yêu cầu để cài đặt và sử dụng Phần mềm CNs 3.2.
Để cài đặt và sử dụng được Phần mềm CNs 3.2, bạn cần một máy tính với các thông số phần cứng, phần mềm như sau:
- RAM: 512 MB hoặc cao hơn ( đề nghị RAM 1GB)
- Hệ điều hành: Windown 2000, Windown server, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
2. Mở đĩa chứa bộ cài CNs 3.2
* Nếu bạn chưa có bộ cài Có thể Download tại đây, Sau khi Download tiến hành giải nén file vừa download
Chuẩn bị: Bộ cài của CNs 3.2 sẽ bao gồm đầy đủ các file con sau:
• CrystalReports    |   • Dotnetfx   |   • MDAC28    |   • ReportViewer    |   • SqlExpress    |   • WindowsInstaller3_1    |   • CNS 3.2.msi    |   • setup.exe

3. Thực hiện cài đặt Cài đặt tự động

Bước 1: Vào thư mục CNs3 trong đĩa CD cài đặt. chạy file Setup.exe     -->       Bước 2: Click chọn ACCEPT, cửa sổ mới xuất hiện:
 
màn hình xuất hiện như sau:

-->

Bước 3: Click chọn ACCEPT, cửa sổ mới xuất hiện:        --> Bước 4: Click chọn ACCEPT, cửa sổ mới xuất hiện:
-->

Bước 5: Click chọn ACCEPT, cửa sổ mới xuất hiện:


Quá trình cài đặt và sẽ hiện lên bảng hội thoại


Bước 6: Bạn chọ YES để khởi động lại máy tính. Sau khi khởi động lại máy tính, chương trình tiếp tục quá trình cài đặt, bạn sẽ nhìn thấy màn hình như sau:
Bước 7: Bạn chọn NEXT, cửa sổ mới xuất hiện:
Theo mặc định chương trình sẽ cài đặt lên ổ C và có đường dẫn là: C:\Program Files\CN\CNs 3.2\, bạn có thể thay đổi lại thư mục cài đặt bằng cách Click chuột vào nút Browse sau đó chọn thư mục muốn lưu phần cài đặt của CNs 3.2.

Bước 8: Sau khi lựa chọn xong bạn Click chuột vào nút Next để tiếp tục quá trình cài đặt:  -->Click chuột vào nút NEXT để tiếp tục.


-->

Bước 9: Chọn CLOSE để kết thúc quá trình cài đặt:
Đến đây, việc cài đặt CNs 3.2 đã thực hiện xong, bạn Click chuột vào nút ClOSE để đóng cửa sổ cài đặt.

Bước 10: Khởi động lại máy tính trước khi chạy Phần mềm CNs 3.2Tags: