CN Tặng 50 phần quá giá trị tại Hội chợ triển lãm Tôn Vinh thương hiệu Việt

Ngày 11- >17 /11 Công ty CN đã trao 50 phần quà giá trị phần mềm quản lý bán hàng Lisnes bản quyền cho 50 khách hàng đăng ký

Tags: 


Tải và sử dụng phần mềm quản lý bán hàng miễn phí

Tải và sử dụng miễn phí, cập bản sửa lỗi, nâng cấp mới nhất phần mềm quản lý bán hàng CNs 3.2

Tags: 


Phần mềm quản lý bán hàng CNs

Phầm mềm Quản lý bán hàng CNs à Phần mềm ứng dụng hỗ trợ trong công tác quản trị bán hàng, công nợ, hàng tồn kho … cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

Tags: